Med venlig hilsen

"Blue Jay" af Inger Sørensen

"Venus Kalypigos i nye omgivelser" af Karen Hvid

"Tulipaner" af Pia Steen

"Thene" af Silvana Therp Hansen

"Hjørdis" af Tina Sommer Paaske