Optagelse af nye medlemmer i ArtQuilts.dk

 

 

Krav, forpligtigelser og tilbud

 

 

Optagelse af nye medlemmer

I AQ vil vi gerne have nye medlemmer, men vi udvider med højst to personer ad gangen. Forstået på den måde, at hvis der er flere end to, som søger optagelse samtidig så vil der være en kortere ventetid før den tredje vil blive optaget i gruppen. Dette begrundes i at vi ønsker at værne om fællesskabet og sikre, at alle føler sig som en væsentlig og vigtig del af gruppen. Vi vægter fællesskab og venskab højt i gruppen, fremfor flest muligt medlemmer. 

 

Krav til nye medlemmer

Ansøger skal være bosiddende i Danmark, skal være mobil og fleksibel i forhold til møder, arrangementer og udstillinger, afholdt i AQ regi. Der forventes et højt engagement, og at man byder ind med alt hvad man kan. 

Vi ønsker nye medlemmer som har været i gang et stykke tid, og som allerede har eksperimenteret lidt. Vi ønsker også at ansøgere har en idé om hvor de gerne vil hen med deres quilts/ billeder, hvilken kategori af art quilts/ billeder foretrækker de at lave. Vi vil gerne se et udvalg af ansøgers bedste quilts/ billeder og høre lidt om baggrunden for deres tilblivelse, fra idé til færdigt værk. Vi vil gerne se quilts/ billeder som er produceret indenfor de seneste 2 år, fra ansøgningstidspunktet.

Ansøger bedes indsende en skriftlig ansøgning, med en personlig beskrivelse af sit engagement i art quilts/ tekstil billedkunst, samt fotos af et udvalg af vedkommendes færdige værker. Ansøgning om optagelse i AQ sendes til formanden, Tina Sommer Paaske, på mail: paaske.tina@gmail.com.

Vurderes det at ansøgeren er en mulig kandidat til AQ, vil ansøger blive inviteret til et personligt møde med bestyrelsen. Der lægges vægt på at både ansøger og eksisterende medlemmer er et godt match, et stort engagement som vil falde ind under foreningens formål er vigtigt.

Betaling af kontingent, som er på 500,00 kr årligt pr 2018.

 

Tilbud til nye medlemmer

Vi kan tilbyde plads i et kreativt fællesskab, med et meget højt engagement og store ambitioner.

AQ ønsker at udstille over hele landet, og være en væsentlig del i fremmarchen af Art Quilten som selvstændig kunst art i Danmark. Det kan du som medlem af gruppen, være en del af.

Vi holder jævnligt kreative dage, for hele gruppen, hvor vi inspirerer og sparrer hinanden.

Vi har en hjemmeside, hvor hvert medlem har sin egen profil og galleri.

Vi har vores egen FaceBook side, hvor vi er i direkte kontakt med vores følgere. Her informerer vi også om hvad der sker i AQ og hvor vi udstiller.

Vi tilbyder en prøveperiode på 3 mdr., som gælder begge veje. Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt, såfremt ansøger frafalder sit ønske om optagelse i gruppen, eller det modsatte, at gruppen frafalder tilbud om optagelse.

 

Venteliste

Ved flere end to ansøgninger om optagelse i AQ, vil der blive oprettet en venteliste. Ansøgere som står på denne liste, vil blive kontaktet når muligheden for ny optagelse er tilstede.

 

Spirer

Se fanen for Spirer medlemsskab for mere info.