Så skal der skylles! Først i koldt vand, det stopper farveprocessen. Og så i varmt vand, til der ikke er mere overskudsfarve tilbage, det kan godt tage flere minutter. Nogle farver giver mere overskudsfarve end andre.